Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang năm 2016 - 2020

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang ngày 21 tháng 12 năm 2015 về việc Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: