Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015-2019

Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 22 tháng 12 năm 2014 về Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê áp dụng trong thời gian 5 năm 2015 - 2019.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: