Bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa năm 2015-2019

Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 18 tháng 12 năm 2014 về việc Quy định bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: