Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên năm 2015 - 2019

Nghị quyết 60/2014/NQ-HĐND tỉnh Thái Nguyên ngày 12/12/2014 về việc Thông qua bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: