Hệ số K điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định số 1123/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình ngày 11 tháng 5 năm 2016 về việc Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: