Bảng giá đất tỉnh Quang Ngãi năm 2015 - 2019.

Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 31/12/2014 về việc Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm 2015 - 2019.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: