Bảng giá đất tỉnh Lào Cai năm 2015 - 2019.

Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ngày 27 tháng 12 năm 2014 về Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: