Phương pháp định giá công ty cổ phần

Việc định giá công ty cổ phần cũng như định giá một doanh nghiệp. Mặc dù mỗi một loại hình doanh nghiệp sẽ có đặc điểm và cấu trúc khác nhau nhưng về phương pháp định giá chung cho một doanh nghiệp hay một công ty cổ phần vẫn thường sử dụng 2 phương pháp định giá chủ yếu là phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp tài sản.

Công ty cổ phần là gì?

Để định giá công ty cổ phần trước hết người thẩm định viên cần phải hiểu công ty cổ phần là gì.

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Những người tham gia sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông của công ty. Trong công ty, cổ đông là người nắm giữ cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã góp. Bên cạnh đó, cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cổ đông hoặc các nhân, tổ chức khác một cách tự do.

phương pháp định giá công ty cổ phần

Định giá công ty cổ phần cần hiểu đúng về đặc điểm và cấu trúc của công ty

Công ty cổ phần được góp vốn từ các cổ đông nên trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản của công ty thuộc phạm vi vốn đã góp và mức độ rủi ro sẽ thấp hơn. Khả năng huy động vốn cao từ ngành nghề, lĩnh vực khác nhau thông qua hình thức phát hành cổ phiếu ra thị trường. Tuy nhiên, số lượng thành viên cổ đông lớn dẫn đến việc quản lý và điều hành công ty phức tạp, có sự phân tách thành các nhóm cổ đông tranh giành về lợi ích.

Phương pháp định giá công ty cổ phần

Để xác định giá trị của công ty cổ phần, thẩm định viên hoặc doanh nghiệp có thể áp dụng hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền (DCF) và xác định giá trị theo tài sản.

Định giá công ty cổ phần bằng phương pháp tài sản

Phương pháp định giá công ty cổ phần hay định giá doanh nghiệp theo giá trị tài sản cho rằng giá trị của một công ty bằng tổng giá trị của từng loại tài sản riêng trên bảng cân đối kế toán trừ đi các khoản nợ của công ty. Giá trị của tài sản được đo bằng hiệu quả sử dụng và khai thác chúng nhằm tạo ra những lợi ích kinh tế trong tương lai.

Trong đó, giá trị thực tế của công ty là giá trị toàn bộ tài sản hiện có của công ty tại thời điểm xác định có tính đến khả năng sinh lời. Việc xác định giá trị công ty cổ phần chính là việc tính toán giá trị các loại tài sản trong công ty. Các tài sản trong công ty bao gồm: tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản cố định vô hình, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.

phương pháp định giá công ty cổ phần

Định giá công ty cổ phần dễ dàng bằng phương pháp tài sản

Cụ thể, phương pháp này được tính bằng giá trị thực tế của toàn bộ tài sản theo giá thị trường + lợi thế kinh doanh.

Trong đó: Lợi thế kinh doanh được = phần vốn Nhà nước theo sổ kế toán tại thời điểm định giá x (tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Nhà nước bình quân trong 3 năm trước khi cổ phần hóa- lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm gần nhất).

Phương pháp định giá công ty cổ phần theo tài sản có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán, không phức tạp trong việc xử lý và xác định giá trị còn lại của tài sản. Các công thức được sử dụng đều đơn giản. Phương pháp này phản ánh một cách khá đầy đủ và trực quan giá trị các tài sản hiện có của doanh nghiệp theo giá trị hiện hành tại thời điểm định giá hoặc theo giá trị sổ sách mà doanh nghiệp đã ghi chép. Nó là một công cụ đắc lực cho việc định giá doanh nghiệp khi mà thị trường chứng khoán chưa phát triển, trình độ của đội ngũ chuyên gia định giá chưa thực sự đáp ứng được đòi hỏi của công tác định giá theo các phương pháp khác.

Định giá công ty cổ phần theo phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp chiết khấu dòng tiền(DCF) được xác định dựa trên cơ sở thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp. Cách tính này được coi là sẽ làm chính xác hơn giá trị của các công ty đang hoạt động có hiệu quả và khả năng phát triển trong tương lai, đặc biệt là các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, bảo hiểm... Việc áp dụng phương pháp này cũng sẽ giải quyết được một phần các vướng mắc trong việc xác định lợi thế thương mại của doanh nghiệp, tạo độ chính xác của giá trị doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị đang làm ăn có lãi, thương hiệu và thị phần trên thị trường.

phương pháp định giá công ty cổ phần

Chiết khấu dòng tiền là phương pháp được sử dụng nhiều  trong việc định giá công ty cổ phần

Để có thể áp dụng phương pháp này, các doanh nghiệp phải xác định được những thông tin chủ yếu như tỷ suất lợi nhuận của 3-5 năm liền kề và dự kiến trong 5-10 năm tương lai, tỷ lệ tăng trưởng, hệ số rủi ro... Đây là những thông tin không thể thiếu khi áp dùng phương pháp chiết khấu dòng tiền.

Lựa chọn hai phương pháp này để định giá công ty cổ phần có nhiều thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn đáng kể. Muốn định giá tốt công ty cổ phần bạn hãy liên hệ đến các công ty thẩm định giá uy tín, chuyên nghiệp như công ty Thẩm định giá IVC. Các chuyên gia của công ty thẩm định giá sẽ tư vấn giúp bạn định giá được công ty cổ phần một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Xem thêm các dịch vụ khác:

Thẩm định giá tài sản

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá nhà đất

Định giá thương hiệu

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: