Định giá ngân hàng nên sử dụng phương pháp nào?

Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp, do đó việc định giá ngân hàng cũng có thể áp dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặt hàng mà ngân hàng kinh doanh chủ yếu là tiền nên khi định giá phải lựa chọn phương pháp định giá cho phù hợp và chính xác.

Định giá ngân hàng nên sử dụng phương pháp nào?

Các phương pháp định giá ngân hàng

Với doanh nghiệp có 2 phương pháp định giá giá trị chính là định giá bằng phương pháp dòng tiền triết khấu và phương pháp tài sản.

Định giá ngân hàng bằng phương pháp tài sản

Với phương pháp này giá trị của ngân hàng được ước tính dựa trên giá thị trường của tổng tài sản doanh nghiệp trừ đi các khoản nợ và được xây dựng trên cơ sở chênh lệch giữa giá trị thị trường của tài sản "có" với tài sản "nợ" của doanh nghiệp, ngân hàng. Phương pháp này sẽ cung cấp cho người thẩm định mức giá sàn để quyết định giá trị ngân hàng cần định giá.

Định giá ngân hàng nên sử dụng phương pháp nào?

Đây là phương pháp định giá có thể áp dụng với đa số các loại hình doanh nghiệp mà chủ yếu là doanh nghiệp có tài sản hữu hình. Tuy nhiên nếu định giá ngân hàng hay doanh nghiệp bằng phương pháp tài sản thì có thể căn cứ vào các chứng từ, báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp những năm gần nhất, báo cáo kiểm kê tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, biên bản đối chiếu công nợ... Dựa vào các báo cáo này thẩm định viên đánh giá lại giá trị tài sản ( bất động sản, công nghệ, máy móc thiết bị (nếu có) và kể cả các công cụ, dụng cụ), đánh giá về giá trị lợi thế thương mại và đưa ra giá trị của ngân hàng đó.


Dùng phương pháp dòng tiền chiết khấu để định giá ngân hàng

Định giá ngân hàng thông thường sử dụng phương pháp dòng tiền công ty (FCFF) hoặc dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE).

Phương pháp dòng tiền vốn chủ sở hữu, quan tâm đến tổng các dòng tiền ròng nhập vào vốn chủ sở hữu, phản ánh được khả năng sinh lời từ bên nguồn vốn của bảng cân đối kế toán.

Phương pháp này sẽ xác định phù hợp các dòng tiền sinh lời dựa trên nguồn vốn kinh doanh lưu động, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng và phản ánh được khả năng sinh lời từ bên nguồn vốn của bảng cân đối kế toán.

Tuy vậy, phương pháp định giá ngân hàng bằng dòng tiền chiết khấu còn phụ thuộc nhiều vào lãi suất đi vay, lãi suất cho vay (ngắn hạn, dài hạn) và việc xác định chi phí cơ hội do cảm tính và kinh nghiệm.

Ngoài phương pháp tài sản và phương pháp dòng tiền chiết khấu ra, các chuyên gia còn sử dụng phương pháp DDM (Mô hình chiết khấu dòng cổ tức - Dividend Discount Model) và phương pháp RE (phương pháp thu nhập còn lại) để định giá ngân hàng.

Định giá ngân hàng cần một công ty thẩm định độc lập

Nhiều ý kiến cho rằng định giá ngân hàng khó hơn so với định giá các doanh nghiệp khác bởi hàng hóa của ngân hàng đặc biệt hơn các doanh nghiệp. Hàng hóa của ngân hàng là tiền. Do đó, cần đến một công ty thẩm định uy tín, chuyên nghiệp, định giá ngân hàng chính xác đúng với giá trị hiện hành của thị trường.

Hiện nay, các công ty thẩm định giá đang hình thành khá nhiều tại Việt Nam, trong đó, IVC được xem là công ty thẩm định giá chất lượng và uy tín hàng đầu. IVC luôn chú trọng nhân lực và máy móc, phương tiện để phát triển cả về chất lượng và dịch vụ.

Các dịch vụ chính của IVC bao gồm: thẩm định giá tài sản, thẩm định giá bất động sản, thẩm định gái doanh nghiệp, thẩm định giá phương tiện máy móc, định giá nhà đất, định giá công ty cổ phần, định giá tài sản thế chấp, định giá khoản nợ, và các hoạt động định giá liên quan đến nhượng quyền thương hiệu, mau bán sáp nhập doanh nghiệp... 

Tin liên quan:
Tin cũ hơn: