Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Là một lĩnh vực dịch vụ mang tính chiến lược trong kế hoạch phát triển lâu dài của IVC Việt Nam. Với chuyên môn và kỹ năng trong lĩnh vực tài chính, và nhất là những kiến thức có được mà các chuyên gia của IVC Việt Nam đã từng trải nghiệm trong thời gian qua trên thị trường tài chính, chứng khoán, IVC Việt Nam tin tưởng vào khả năng đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc qua quá trình nghiên cứu tình hình tài chính, đặc thù kinh doanh và nhất là nguyện vọng của doanh nghiệp, qua đó tư vấn những phương án thiết thực và tối ưu cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp đa dạng và toàn diện theo các lĩnh vực:

  - Soát xét hoạt động và soát xét tài chính

  - Tư vấn chia tách, mua bán, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp

  - Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

  - Tư vấn Cổ phần hóa

KHÁCH HÀNG