Khách hàng

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

- Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam

- Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. Hồ Chí Minh

- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

- Ngân hàng ANZ

- Ngân hàng TMCP Seabank

- Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

- Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị - HUD

- Tập đoàn Dầu khí

- Tổng công ty Vinaconex

- Tổng công ty Sông Đà

- Tổng công ty Lilama

- Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô

- Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng

- Sở tài chính Hà Nội

- Sở xây dựng TP. Hà Nội

- Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội