Thẩm định giá tài sản đầu tư

Thẩm định giá tài sản đầu tư là việc đánh giá hay đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm. Với mỗi một hoạt động mua, bán hay đầu tư tài sản nào đó thì hoạt động định giá là việc làm quan trọng và cần thiết để chủ tài sản nắm chắc được giá trị tài sản của mình và có những quyết định đúng đắn cho đầu tư.

Thẩm định giá tài sản đầu tư: những tài sản cần làm rõ

Tài sản đầu tư có rất nhiều loại bao gồm tài sản cố định (bất động sản) và tài sản bất định (động sản), tài sản hữu hình, tài sản vô hình và tài sản tài chính. Trong việc thẩm định giá tài sản đầu tư thẩm định viên cần phải quan tâm đến khía cạnh pháp lý của tài sản đó là quyền tài sản.

Thẩm định giá tài sản đầu tư

Tài sản cố định hay còn gọi là bất động sản, là các tài sản không di dời được nó gắn cố định với một không gian, vị trí nhất định không thể di chuyển. Tài sản đó bao gồm đất đai, công trình xây dựng trên đất gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với công trình xây dựng đó, các tài sản khác gắn liền với đất đai, các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Trái với bất động sản, động sản là những tài sản không gắn cố định với một không gian, vị trí nhất định và có thể di dời được, ví dụ: máy, thiết bị, phương tiện vận chuyển, dây chuyền công nghệ...

Tài sản hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do chủ tài sản nắm giữ để sử dụng phục vụ các mục đích của mình.Tài sản có hình thái vật chất cụ thể như đất đai, nhà cửa, công trình khác, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị sản xuất, thiết bị truyền dẫn. Có thể nhận biết các loại tài sản hữu hình qua những đặc điểm sau: Có đặc tính vật lý; thuộc sở hữu của chủ tài sản; có thể trao đổi được; có thể mang giá trị vật chất hoặc tinh thần.

thẩm định giá tài sản đầu tư

Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế. Tài sản vô hình gồm các loại chủ yếu như: Tài sản trí tuệ; quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, ví dụ: quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp; quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật, ví dụ: quyền khai thác khoáng sản, quyền kinh doanh, quyền phát thải có thể chuyển nhượng được; các mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp hoặc các chủ thể khác, ví dụ: danh sách khách hàng, cơ sở dữ liệu và các tài sản vô hình khác.

Tài sản tài chính bao gồm: Tiền mặt; công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác. Trong đó công cụ vốn chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản của đơn vị sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ của đơn vị đó.

thẩm định giá tài sản đầu tư

Mục đích và phương pháp thẩm định giá tài sản đầu tư

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Mục đích của việc thẩm định giá tài sản đầu tư là mua bán, chuyển nhượng tài sản; thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng; xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu...; hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa... thẩm định tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,...; liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp; chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn... các mục đích thẩm định khác...

Do tài sản đầu tư có nhiều loại nên việc thẩm định giá tài sản đầu tư cần sử dụng nhiều phương pháp khác nhau bao gồm:

- Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp

- Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)

- Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)

- Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)

- Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)

thẩm định giá tài sản đầu tư

Tài sản thẩm định được lựa chọn theo phương pháp nào phụ thuộc vào loại tài sản và hồ sơ hiện có của tài sản thẩm định. Phương pháp thẩm định không thay đổi theo mục đích thẩm định. Nhưng kết quả thẩm định có thể được điều chỉnh theo mục đích thẩm định.

Việc thẩm định giá tài sản cố định có được "đẹp", "đắt" hay không phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh và kỹ thuật của người thẩm định. Người làm thẩm định phải tuỳ từng trường hợp để xác định điều chỉnh tăng hay giảm phù hợp với tài sản và đối tượng khách hàng

Do đó, nếu bạn muốn xác định giá trị tài sản của mình chính xác hãy liên hệ đến công ty thẩm định giá uy tín, chuyên nghiệp như công ty thẩm định giá IVC. Hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá và tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn dự án IVC đang là đơn vị nhận được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, thẩm định giá IVC Việt Nam đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng với chất lượng cao và dần khẳng định được năng lực của mình. Hiện nay, IVC là một trong số ít đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành Thẩm định giá có uy tín nhất ở Việt Nam.

Một số dịch vụ IVC hiện đang cung cấp cho khách hàng gồm:

Thẩm định giá tài sản

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá nhà đất

Định giá thương hiệu

Tin liên quan:
Tin cũ hơn: