Tin tức

Tài sản sở hữu trí tuệ được định giá thế nào?

Tài sản sở hữu trí tuệ được định giá thế nào?

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) được thừa nhận là một loại tài sản của doanh nghiệp và có giá trị khác nhau. Việc đánh giá và định giá tài sản SHTT được thực hiện khi các doanh nghiệp sử dụng tài sản SHTT vào việc góp vốn, chuyển nhượng, ký hợp đồng,...Vậy tài sản sở hữu trí tuệ được định giá như thế nào?

Đọc thêm...
Vai trò của thẩm định viên trong thẩm định giá bất động sản

Vai trò của thẩm định viên trong thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá là một trong những công cụ quản lý vĩ mô góp phần ngăn chặn sự lợi dụng để đưa giá trị tài sản chênh lệch quá cao hoặc quá thấp so với thị trường làm thất thoát ngân sách Nhà nước, đồng thời thẩm định giá còn là một hoạt động không thể thiếu được trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.

Đọc thêm...
Thẩm định giá và vai trò của thẩm định giá

Thẩm định giá và vai trò của thẩm định giá

        Trong kinh tế thị trường, hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản là những hoạt động khách quan, quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia quan hệ tài sản, của tổ chức, cá nhân kinh doanh, của người tiêu dùng, bảo đảm trật tự xã hội và lợi ích công cộng, các quan hệ xã hội.

Đọc thêm...
Thị trường nhượng quyền Việt Nam sôi động và đầy tiềm năng

Thị trường nhượng quyền Việt Nam sôi động và đầy tiềm năng

Cơ hội mua nhượng quyền từ các thương hiệu quốc tế và khu vực để kinh doanh tại thị trường trong nước như vậy không cần phải bàn nữa. Đây chắc chắn sẽ là thị trường sôi động trong những năm tới. Nhưng đó là đường đi vào Việt Nam của thế giới. Còn đường đi ra thế giới cho thương hiệu Việt sẽ ra sao?

Đọc thêm...
Tổng quan về nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam

Tổng quan về nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam

Lịch sử phát triển của ngành nhượng quyền thương hiệu ở nước ta còn khá mới nên trong việc hiểu đúng và áp dụng mô hình như thế nào hiện vẫn còn là thử thách. Bài viết dưới đây sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quan về nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam.    

Đọc thêm...

Trang 5/12