Tin tức

Lựa chọn trung tâm thẩm định giá nhà đất uy tín

Lựa chọn trung tâm thẩm định giá nhà đất uy tín

Các trung tâm thẩm định giá nhà đất giúp cho chủ tài sản, khách hàng định giá được đúng mức độ của tài sản, tránh được các rủi ro cũng như tăng tính hiệu quả cao trong các giao dịch. Không chỉ các tổ chức, doanh nghiệp mà ngay cả những cá nhân, người dân cũng đang quan tâm đến dịch vụ này với mục đích chung để định giá tài sản của mình một cách chính xác nhất.

Đọc thêm...
Phân loại tài sản trong thẩm định giá

Phân loại tài sản trong thẩm định giá

Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Trong thẩm định giá các tài sản thẩm định giá phải là những tài sản hợp pháp trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đọc thêm...
Tại sao bạn nên nhượng quyền thương mại

Tại sao bạn nên nhượng quyền thương mại

Bạn đang kinh doanh tốt, lợi nhuận ổn định, bạn đang muốn muốn rộng kinh doanh để gia tăng lợi nhuận, phát triển lâu dài. Nhượng quyền thương mại sẽ giúp nhân rộng mô hình kinh doanh hiện hữu một cách nhanh chóng và không phải tốn nhiều tiền đầu tư. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những lý do mà bạn nên nhượng quyền thương mại.

Đọc thêm...

Trang 2/12