Tin tức

Phân loại tài sản trong thẩm định giá

Phân loại tài sản trong thẩm định giá

Tài sản là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng. Trong thẩm định giá các tài sản thẩm định giá phải là những tài sản hợp pháp trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đọc thêm...
Tại sao bạn nên nhượng quyền thương mại

Tại sao bạn nên nhượng quyền thương mại

Bạn đang kinh doanh tốt, lợi nhuận ổn định, bạn đang muốn muốn rộng kinh doanh để gia tăng lợi nhuận, phát triển lâu dài. Nhượng quyền thương mại sẽ giúp nhân rộng mô hình kinh doanh hiện hữu một cách nhanh chóng và không phải tốn nhiều tiền đầu tư. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những lý do mà bạn nên nhượng quyền thương mại.

Đọc thêm...
Thẩm định giá Sáng chế

Thẩm định giá Sáng chế

Sáng chế là một loại tài sản trí tuệ mang đến lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp, chính vì thế thẩm định giá sáng chế là nội dung không thể thiếu trong chiến lược quản trị tài sản trí tuệ.

Đọc thêm...

Trang 2/12