Trao đổi học thuật

Nguyên tắc và quy trình thẩm định giá bất động sản

Nguyên tắc và quy trình thẩm định giá bất động sản

    Ngoài các nguyên tắc thẩm định giá áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam số 06 ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ Tài chính thì nguyên tắc thẩm định giá bất dộng sản còn có những nguyên tắc sau: - Nguyên tắc phù hợp- Nguyên tắc sinh lợi của đất...  

Đọc thêm...
Những nội dung định giá tài sản theo phương pháp chi phí

Những nội dung định giá tài sản theo phương pháp chi phí

* Các bước định giá:  - B­ước 1: Ước tính riêng giá trị lô đất thuộc BĐS, bằng cách coi nó là đất trống và đang được SDTNVHQN.  - B­ước 2: Ước tính chi phí xây dựng mới hiện hành cho những công trình hiện có trên đất.  - B­ước 3: Ước tính mức độ giảm giá của công trình.  - Bư­ớc 4: Ước tính giá trị CTXD bằng cách trừ số tiền giảm giá khỏi chi phí xây dựng mới hiện hành.  -Bư­ớc 5: Tính giá trị BĐS  mục tiêu bằng cách cộng giá trị ­ước tính của mảnh đất với giá trị ước tính của CTXD.

Đọc thêm...
Xác định giá trị doanh nghiệp để làm gì ?

Xác định giá trị doanh nghiệp để làm gì ?

Có 03 luận điểm trong xác định giá trị doanh nghiệp. - Luận điểm 1: GTDN là khái niệm cơ bản khác với giá bán DN trên thị tr­ường.  Luận điểm 2: + Nhiều yếu tố ảnh hư­ởng: khách quan, định tính và th­ường xuyên thay đổi.  Luận điẻm 3: Xác định GTDN là sự ­ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất các khoản thu nhập mà DN có thể tạo ra trong quá trình SXKD, làm cơ sở cho các hoạt động giao dịch thông th­ường của thị trường.

Đọc thêm...
PHƯƠNG PHÁP TÀI SẢN TRONG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

PHƯƠNG PHÁP TÀI SẢN TRONG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp là phương pháp nhằm ước tính giá trị của doanh nghiệp. Theo thông lệ quốc tế và khu vực thì có 3 phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp chủ yếu. Nội dung bài viết sẽ giới thiệu một trong 3 phương pháp đó là phương pháp tài sản.

Đọc thêm...
Thẩm định giá và những cơ hội nghề nghiệp

Thẩm định giá và những cơ hội nghề nghiệp

Nguồn nhân lực ngành thẩm định giá đang thiếu trầm trọng, nhất là nguồn nhân lực có đủ kiến thức và tài năng. Hiện tại đây cũng là một nghề HOT được nhiều học sinh và sinh viên chú ý trong hướng nghiệp. Dưới đây là một số thắc mắc của các em sinh viên trước ngưỡng cửa chọn nghề.

Đọc thêm...

Trang 2/3