Trao đổi học thuật

Thẩm định giá là một công cụ tài chính tốt

Thẩm định giá là một công cụ tài chính tốt

So sánh với những công cụ tài chính khác (ví dụ như kiểm toán) thì thẩm định giá mang những tính chất riêng biệt giúp minh bạch hóa nền tài chính. Nó được xem là công cụ tài chính tốt – mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Xem những phân tích bên dưới để có cái nhìn toàn diện hơn.  

Đọc thêm...

Trang 3/3