Chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2016 TP Hà Nội

Quyết định số 1223/QĐ-SXD Thành phố Hà Nội ngày 13/7/2016 về việc công bố chỉ số giá xây dựng các tháng quý 2 năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng với các công trình sử dụng vốn ngân sách được xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

chi so gia xay dung quy 2 ha noi 2016.pdf