Bảng chỉ số giá xây dựng liên hoàn năm 2016

Chỉ số giá xây dựng liên hoàn phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng của thời kỳ sau so với thời kỳ trước, như năm sau so với năm trước, tháng sau so với tháng trước ...

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: