Chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2016 TP Hà Nội

Quyết định số 1643/QĐ-SXD Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2016 về việc công bố chỉ số giá xây dựng  tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2016 áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: