Chỉ số giá xây dựng Quý 4 năm 2016 TP Hà Nội

Quyết định số 55/QĐ-SXD Thành phố Hà Nội ngày 24 tháng 01 năm 2017 về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV và cả năm 2016.

Tập Chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tham khảo, sử dụng trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng với các công trình sử dụng vốn ngân sách được xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng.

(Tải về máy để xem chi tiết bằng cách chọn biểu tượng DOWNLOAD ngoài danh mục).

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: