Chỉ số giá giao dịch Bất động sản căn hộ chung cư quý 4 năm 2016

Quyết định số 73/QĐ-SXD UBND Thành phố Hà Nội ngày 09 tháng 2 năm 2017 về việc công bố chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư Quý IV năm 2016.

Chỉ số giá đánh giá thị trường bất động sản ban hành theo Quyết định này được công bố để các cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo, quyết đính sử dụng theo các quy định hiện hành. Các tổ chức và cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng chỉ số giá giao dịch bất động sản công bố tại quyết định này.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: