Giá vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái Quý I năm 2017

Thông báo số 2573/TBLS.TC-XD tỉnh Yên Bái ngày 30 tháng 12 năm 2016 về Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng. Thời gian áp dụng từ 01/01/2017.

Mức giá VLXD trong công bố là giá tại nơi sản xuất, cung ứng trên phương tiện vận chuyển của bên mua và cung ứng tới một số địa bàn; giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Công bố giá VLXD không sử dụng để tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm vật liệu xây dựng.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: