Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 1 và 2 năm 2017

Công bố số 323/CBLS/XD-TC tỉnh Tuyên Quang ngày 27/4/2017 về Công bố Giá một số loại VLXD và thiết bị chủ yếu tháng 1 và 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức giá VLXD trong công bố đã bao gồm giá gốc, chi phí bốc lên một đầu trên phương tiện người mua tại nơi sản xuất hoặc nơi giao hàng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình.

Công bố này là cơ sở để tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập giá xây dựng.