Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 1,2,3 và 4 năm 2017

Giá vật liệu xây dựng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế trong các tháng 1,2,3 và 4 năm 2017 do liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố.

 

Theo đó, mức giá VLXD trong công bố đã bao gồm giá gốc, chi phí bốc lên một đầu trên phương tiện người mua tại nơi sản xuất hoặc nơi giao hàng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình.