Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý I năm 2017

Công bố số 1641/LSXD-TC tỉnh Thanh Hóa ngày 05 tháng 4 năm 2017 về Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp Quý I năm 2017.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh về Liên sở Xây dụng - Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.