GIỚI THIỆU CÔNG TY

Được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 2009, Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam là một công ty chuyên ngành thẩm định giá và tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn dự án. Thẩm định giá IVC Việt Nam có một đội ngũ chuyên gia là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá, tư vấn doanh nghiệp và đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng với chất lượng cao, đã thực sự chiếm được sự tín nhiệm của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đã dần khẳng định được năng lực của mình và hiện nay là một trong số ít đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành Thẩm định giá có uy tín nhất ở Việt Nam.

Xem thêm

CORE VALUE

Theo trục giá trị Công ty: I = Itellectual (Tri thức)

Theo trục chất lượng dịch vụ của công ty:
I = Independent (Độc lập)

Theo trục chất lượng dịch vụ của công ty:
V= Valid (Căn cứ pháp lý)

Theo trục chất lượng dịch vụ của công ty:
C=Confidential (Bảo mật)

Trao đổi học thuật