Các giấy tờ cần thiết đối với các tài sản yêu cầu thẩm định giá

Các giấy tờ cần thiết đối với các tài sản yêu cầu thẩm định giá

Quý khách vui lòng cung cấp các giấy tờ cần thiết đối với các tài sản yêu cầu thẩm định giá:

– Cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản

– Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh: giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có)

BẤT ĐỘNG SẢN

Quyền sử dụng đất:

– Giấy CN QSDĐ (sổ đỏ) hoặc quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất …

– Tờ khai nộp thuế QSDĐ

– Bản đồ hiện trạng, vị trí (nếu có)

Công trinh xây dựng:

– Hợp đồng thuê đất (nếu đất thuê)

– Giấy CNQSDĐ hoặc quyết định giao, thuê đất

– Giấy xác nhận đền bù

– Biên lai đóng tiền thuê đất

– Hợp đồng thi công xây dựng (nếu có)

– Giấy phép xây dựng

– Tờ khai lệ phí trước bạ

– Bản vẽ (thiết kế, hoàn công)

– Hồ sơ quyết toán (nếu có)

– Hồ sơ thiết kế

– Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành Công trình xây dựng

ĐỘNG SẢN

Đối với tài sản đã qua sử dụng:

– Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

– Bản vẽ TK, Catalogue, thuyết minh kỹ thuật

– Quy trình sản xuất của dây chuyền

– Invoice/Packing, List(máy móc thiết bị nhập khẩu)

– Biên bản bàn giao, nghiệm thu lắp đặt

– Bản vẽ chi tiết móng, máy (nếu có)

Đối với tài sản mua sắm mới:

– Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt

– Catalogue (nếu có)

THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Các hồ sơ pháp lý liên quan đến Doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST)

– Các quyết định, công văn, văn bản liên quan đến mô hình hoạt động của từng doanh nghiệp

Các tài liệu liên quan để tiến hành thẩm định giá doanh nghiệp:

Bảng cân đối kế toán 3 năm (đối với doanh nghiệp sản xuất) và 5 năm (đối với doanh nghiệp dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có)

Bảng kết quả hoạt động 3 năm (đối với doanh nghiệp sản xuất) và 5 năm (đối với doanh nghiệp dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có)

Bảng lưu chuyển tiền tệ

Bảng cân đối tài khoản tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp

Các bảng chi tiết các tài khoản

Bảng kiểm kê tài sản cua doanh nghiệp. Trong đó phân loại rõ ràng tài sản thuê mượn, nhận góp vốn liên doanh liên kết; tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý tài sản đang dùng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *