Thông báo tháng 11

Download
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 
UBND huyện Sóc Sơn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn, Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ Tài chính Hà Nội tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở (Tổ chức đấu giá rộng rãi cho cả khu đất công khai 01 vòng cho đến khi xác định được người trúng đấu giá) tại khu cấp 1B, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội bao gồm:
* Khu cấp 1B, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội:
Khu đất đấu giá gồm 12 thửa đất có ký hiệu từ 1 đến 12 (Tổng diện tích các thửa: 1.127,2 m2)
+ Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/m2
+ Bước giá: 600.000 đồng/m2
+ Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng/ 1 thửa
– Thời gian bán hồ sơ: Ngày 03, 04, 05, 06, 07 /12/2012.
– Thời gian nhận hồ sơ và tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Ngày 10, 11, 12, 13, 14/12/2012.
– Đi thăm thực địa: Ngày 19/12/2012.
– Dự kiến tổ chức phiên đấu giá: 22/12/2012.
– Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Trụ sở UBND xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

công ty IVC.