Mức phí đối với thẩm định đánh giá an ninh cảng biển đã được thông qua

Mức phí đối với thẩm định đánh giá an ninh cảng biển đã được thông qua

Thông tư này ra đời giúp minh bạch hóa các hoạt động thẩm định, đánh giá đối với lĩnh vực hàng hải. Theo đó mọi hoạt động đều được kiểm tra chặc chẽ. Mức phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển sẽ được nêu rõ trong thông tư:

muc phi doi voi tham dinh gia an ninh cang bien duoc thong qua
Mức phí đối với thẩm định đánh giá an ninh cảng biển được thông quaBộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2013.

Thông tư này quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển cho các cảng biển, bến cảng hoặc cầu cảng (sau đây gọi chung là cảng biển) tiếp nhận tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế; cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

Thông tư này áp dụng đối với: (i) Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến việc quản lý và khai thác cảng biển tiếp nhận tàu biển sau đây hoạt động trên tuyến quốc tế: Tàu khách; Tàu hàng có tổng dung tích từ 500 GT trở lên; Giàn khoan di động ngoài khơi; (ii) Các tổ chức, cá nhân khai thác các loại tàu biển Việt Nam quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này. (iii) Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải, Cơ quan Đăng ký tàu biển, Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 132-2013-TT-BTC.doc

Hy vọng với sự ra đời của thông tư này, hoạt động cảng biển sẽ được minh bạch hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *