Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản là một nhánh nhỏ của thẩm định giá tài sản. Thẩm định giá bất đống sản sẽ sử dụng lại quy trình, cách thức triển khai, cũng như các phương pháp đo lường đánh giá. Tuy nhiên, thẩm định bất động sản chỉ khác là đối tượng tài sản phức tạp và phụ thuộc vào các chỉ số thị trường. Do vậy, cần có một cơ sở dữ liệu đối soán chính xác và được tích lũy theo thời gian thì việc thẩm định bất động sản mới có độ thực tế cao và trả về đúng giá trị hiện thực của nó.(xem thêm 5 phương pháp thẩm định giá bất động sản)   

 

tham dinh gia bat dong san


I. Các loại bất động sản trong danh mục thẩm định:

– Bất động sản là đất quy hoạch, đất ở được công ty đầu cơ, mua lại
– Bất động sản là tòa nhà, trụ sở thuộc tài sản của công ty
– Bất động sản công trình(chung cư, khu văn phòng, khu đô thị…v.v) 

II. Các phương pháp hay dùng để thẩm định bất động sản
– Phương pháp định giá Bất động sản
– Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)
– Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)
– Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)
– Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)
III. Thẩm định giá Bất động sản nhằm mục đích
– Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh;
– Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;
– Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;
– Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
– Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;
– Hoạch toán kế toán, tính thuế ;
– Tư vấn và lập dự án đầu tư;
– Các mục đích khác;

IV. Kinh nghiệm thẩm định giá bất đống sản

Công ty thẩm định giá IVC Việt Nam với những am hiểu sâu sắc về môi trường kinh tế, luật pháp và các quy định của Việt Nam, tự hào là một trong những công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá và tư vấn tài chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đạt đượchiệu quả cao nhất trong kinh doanh và quản trị. Bảng dưới đây, trình bày những kinh nghiệm của chúng tôi liên quan đến việc thẩm định giá và tư vấn doanh nghiệp.