Thẩm định giá trước khi thực hiện thu hồi đất và giao nhà tái định cư

Thẩm định giá trước khi thực hiện thu hồi đất và giao nhà tái định cư

Ủy ban nhân dân(UBND) Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài Chính hướng dẫn các tiêu thức, phương pháp xác định, lựa chọn, so sánh…làm căn cứ xác định đơn giá nhà đất, trước khi thực hiện thu hồi đất và giao nhà tái định cư cho dân.nhà chung cư phục vụ tái định cư
Hà Nội đang cần một lượng lớn nhà phục vụ tái định cư cho các dự án trong thời gian tới.
UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Vũ Hồng Khanh về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. 

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường cán bộ lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở trong giai đoạn đầu thực hiện theo cơ chế mới; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, khiếu kiện của nhân dân và chủ đầu tư. 
Về xác định giá đất để làm căn cứ bồi thường, UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính hà nội phải cử cán bộ theo dõi, bám sát các quận huyện, chủ đầu tư và tổ chức được thuê để tư vấn thẩm định giá để hướng dẫn các tiêu thức, phương pháp xác định, lựa chọn, so sánh…làm căn cứ xác định đơn giá nhà đất. 
Đồng thời, nếu cần thiết phải mời chuyên gia của Bộ Tài chính tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức tư vấn thẩm định giá. so tai chinh ha noi
Sở tài chính Hà Nội

Đối với việc xác định giá nhà tái định cư, UBND Thành phố giao Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội khẩn trương thuê đơn vị tư vấn xác định giá nhà làm căn cứ đề xuất báo cáo Sở Tài chính xem xét, phê duyệt giá bán căn hộ tái định cư. 

Thành phố cũng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành rà soát, tổng hợp các dự án phát triển nhà trên địa bàn, trong đó căn cứ quỹ nhà tái định cư hiện có nhưng chưa sử dụng, để dự báo và đề xuất phương án bổ sung quỹ nhà này trong giai đoạn 2013 – 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *