Tổng hợp bộ sách: Phân tích và thẩm định dự án đầu tư

Tổng hợp bộ sách: Phân tích và thẩm định dự án đầu tư

Công việc phân tích và thẩm định dự án đầu tư hiện nay đang thiếu các phương pháp luận, các hệ thống dữ liệu đánh giá hoàn chỉnh để nhà phân tích, nhà thẩm định có những kết luận khách quan và chính xác về các thông số ROI của dự án, dẫn đến hàng loạt dự án đầu tư kém hiệu quả cho khối kinh tế nhà nước lẫn tư nhân.


Một dự án được phận tích và thẩm định tốt sẽ mang đến một quyết định đầu tư tốt, và trong trường hợp ngược lại không tốt thì quyết định đầu tư có thể mang lại các hệ lụy của sự sụp đổ hay phá sản công ty.Chính tầm quan trọng đó mà việc hiểu, nắm vững các kiến thức và phương pháp phân tích & thẩm định dự án đầu tư sẽ mang đến nhiều thành công cho công việc của bạn nói riêng và công ty nói chung.


Hãy cùng Thẩm Định giá IVC Việt Nam(ivc.com.vn) thảm khảo bộ tài liệu & giáo trình tổng hợp để nghiên cứu “phân tích và thẩm định dự án đầu tư”.


SÁCH TIẾNG ANH
1. Investment Evaluation Methods and Required Rate of Return in Finnish Publicly Listed Companies
Phát hành: EVA LILJEBLOM AND MIKA VAIHEKOSKI
2. Guide on Economic evaluation of transport projects
Phát hành: evaluaciondeproyectos.us


3. Best Practices Guide: Economic & Financial Evaluation of Renewable Energy Projects
Phát hành: institute of international education
4Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects
Phát hành: the Evaluation Unit, DG Regional Policy, European Commission
the Evaluation Unit, DG Regional Policy, European Commission
5. Project Evaluation Guide For Nonprofit Organizations
Phát hành: Imagine Canada
Project Evaluation Guide For Nonprofit Organizations
SÁCH TIẾNG VIỆT

1. Giáo Trình Thiết Lập & Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Nhà xuất bản: Lao Động – Xã Hội

Tác giả: GS.TS. Phước Minh Hiệp – Th.S. Lê Thị Vân Đan

Download và mua

giao trinh thiet lap va tham dinh du an dau tu


2. Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư
Khoa kinh tế – Đại Học Quốc Gia, 2007


3. Thẩm định dự án đầu tư
Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM biên soạn


4. Thẩm định dự án đầu tư – Ebook


5. Các luận văn và bài giảng về thẩm định dự án đâu tư
Phát hành: nhiều tác giả
Tổng hợp:Phạm văn Siêng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *