Tư vấn

Tư vấn

Công ty CP Thẩm định giá IVC với đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, đồng thời kết hợp với đội ngũ cộng tác viên là những tiến sĩ, thạc sĩ, thẩm định viên, kiểm toán viên, các chuyên gia tài chính, ngân hàng… Chúng tôi cam kết thực hiện việc tư vấn cho khách hàng một cách chính xác và hiệu quả. Thẩm định giá IVC cung cấp các dich vụ tư vấn sau:

1, Tư vấn đấu thầu dự án

–   Tư vấn trình tự thực hiện đấu thầu, phương thức đấu thầu

–   Tư vấn và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình đấu thầu

–   Tư vấn lập và đánh giá hồ sơ cho bên mời thầu

–   Tư vấn lập hồ sơ dự thầu cho nhà thầu

–   Tư vấn hỗ trợ đăng tin và cung cấp thông tin đấu thầu

–   Xác định và tổ chức dự án

–   Lập kế hoạch dự án

–   Xây dựng dự án

–   Thẩm định dự án

–   Quản lý thực hiện dự án

–   Kết thúc dự án

2, Tư vấn đầu tư

–   Đánh giá môi trường đầu tư

–   Nghiên cứu khả thi

–   Lập dự án đầu tư

–   Đăng ký kế hoạch đầu tư

–   Thiết lập quan hệ kinh doanh

3, Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Là một lĩnh vực dịch vụ mang tính chiến lược trong kế hoạch phát triển lâu dài của IVC Việt Nam. Với chuyên môn và kỹ năng trong lĩnh vực tài chính, và nhất là những kiến thức có được mà các chuyên gia của IVC Việt Nam đã từng trải nghiệm trong thời gian qua trên thị trường tài chính, chứng khoán, IVC Việt Nam tin tưởng vào khả năng đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc qua quá trình nghiên cứu tình hình tài chính, đặc thù kinh doanh và nhất là nguyện vọng của doanh nghiệp, qua đó tư vấn những phương án thiết thực và tối ưu cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp đa dạng và toàn diện theo các lĩnh vực:

– Soát xét hoạt động và soát xét tài chính

– Tư vấn chia tách, mua bán, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp

– Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

– Tư vấn Cổ phần hóa

4, Cung cấp thông tin về giá

Với cơ sở dữ liệu giá được xây dựng và lưu trữ đầy đủ bằng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, IVC Thẩm định giá luôn đáp ứng được yêu cầu về cung cấp thông tin về giá của tài sản cho khách hàng nhanh chóng và hiệu quả cho nhiều mục đích như làm cơ sở để quyết định giá mua, bán tài sản; lập dự toán; kiểm tra số liệu quyết toán; xét thầu các dự án,…